Niçin Klorizasyon sistemi?

Klorizasyon Teknolojisi

Havuz suyunu en ekonomik ve en sağlıklı şekilde sıhhileştirme metodu olan Tuzlu su klorinasyon teknolojisi hızla bütün dünyada en çok kabul gören sıhhileştirme metodu olmaktadır. Yeni havuzların takriben % 95'inde kullanılan bu metot 38 yıldan beri Dünyada kabul edilmiş bir teknolojidir. Zodiac bu teknolojinin lideri olarak kabul edilmektedir ve ürünleri bütün dünyaya ihraç edilmektedir.

 Avrupa Birliği’ne üye olmuş komşularımızda havuzlar tüm Dünyada olduğu gibi “Tuzlu su ile otomatik klorlama sistemi” kullanılmaya başlanmış olup alınan olumlu neticelerden dolayı odcukça yaygınlaşmaktadır.

DAHA EKONOMİKTİR

 * İşten tasarruf sağlar

* İşletme masrafları alternatiflerine göre çok daha düşüktür.                   

* Çok ucuz olduğu ispat edilmiştir,

DAHA GÜVENLİDİR 

* Çevrecilik yönünden potansiyel tehlike yaratan kimyasallardan tasarruf sağlar.

* Kimyasal veya gaz klor depolama ihtiyacı yoktur.

* Kimyasal klor'un taşınması veya tehlikeli şekilde kullanılması bahis konusu değildir,

* İlave kimyasal sıhhîleştiriciye ihtiyaç göstermez.

 DAHA SAĞLIKLIDIR

 * Tuz doğal, hafif bir antiseptiktir,                       

* Tenin tahrişini asgariye indirir,                             

* Klor aminlerde mevcut olan nahoş koku ve tat asgariye indirilmiştir,

* Yüzücülerin gözlerinde artik acıma, sızı olmaz,

* Su gerçekten daha iyi hissedilir.

OTOMATİKTİR 

* Donanımı çalıştırıp istenen klor üretimini ayarladıktan sonra yapacak bir şey kalmaz

LEKELEME, BOYAMA YOKTUR

* İyonize ediciler ve diğer prosesler yoktur,             

* Lekelere neden olmaz.

ASGARİ BAKIM 

* Sadece elektrotlar periyodik olarak temizlenir,



Sayfa Kategorisi: Bilgi Sayfaları
 
Paylaş