Havuz Bakım Standartlarımız
Havuz Bakımı                  
                       
Fiziksel işlemler :       Kimyasal işlemler :      
Floklama (topaklama)       Oksdasyon        
Çöktürme         Dezenfeksiyon,Yosun Önleme    
Sürkülasyon,Filitrasyon,Ters Yıkama   PH Ayarlama        
Günlük bakım işlemleri     Haftalık bakım işlemleri    
* Her gün en az 1-2 kez test kitleriyle serbest klor, * Havuz skimmerli ise,haftada 1-2 kez skimmer sepetleri,
   bağlı klor,Ph değerleri ölçülmelidir.     taşmalı ise taşma ızgaraları ve taşma kanalı temizlenmelidir.
* Eksik görülen kimyasallar ilave edilmeli,sonrasında * Duvar ve merdivenler fırça ile temizlenmeli,toz ,yosun 
   test kitiyle tekrar ölçüm yapılmalıdır.     gibi partiküllerden arındırılmalıdır.    
* Yaprak,böcek vb. temizlenmelidir.     * Sirkülasyon durdurularak havuzun suyu 8 - 12 saat 
*Mekanik aksam (pompa,pompa sepeti,filtre,vana,çekvalf)  haftada 1 kez dinlendirilmeli ve çökertme sağlanmalıdır.
  mutlaka gözden geçirilmelidir.         Özellikle (çökertici ) kullanıldıktan sonra.  
            * Dip süpürgesi haftada 1 - 2 kez mutlaka yapılmalıdır.
            *Filtre basınç göstergesi kontrol edilerek ters yıkama 
            işlemi yapılmalı,basınç ibresi yükselmese bile haftada 
            1 - 2 kez mutlaka yapılmalıdır.    
            * Denge deposuna taze su ve yosun önleyici mutlaka 
               eklenmelidir.

 Sayfa Kategorisi: Bilgi Sayfaları
 
Paylaş