Filtrasyon Kullanım Talimatı

Havuz taban tip bir devir daim sistemi (tabandan besleme ) ile sirküle ettirilmeli ve radye temel yapımı esnasında demirin alt hasırı yapıldıktan hemen sonra mekanik tesisat projesine göre tabanda PVC 10 atü dayanımlı boru tesisatı çekilmelidir. Bu tesisat yapılırken boruların ileride beton dökülürken zarar görmesini önlemek için mümkünse alt veya üst hasıra iyice bağlanmalıdır. Boru birleşimleri çok iyi zımpara edilip sert PVC yapıştırıcısı ile yapıştırılmalı ve kurumasına müteakip en az 6 atü basınçta test edilmelidir. Test süresi 24 saatten aşağı olmamalıdır. Taban besleme nozulu ağızları için geçici olarak körtapa kullanılmalı ve olası beton,inşaat pisliği kaçması engellenmelidir. Ayrıca dip emiş tesisatı vesüpürge vakum hattı borusu  da projesine göre yerleştirilmelidir. Bütün tesisatın ucu da makina dairesi alanına getirilmeli ve geçici olarak körlenmelidir.

  Radye temelden sonraki aşamada ise perde betonu içine lamba kovanları  veya ahşap kasa ve kablolama için klavuz spiral brakılmalıdır . Perde betonu dökülmeden bu işler tamamlanmalı ve beton dökülürken hasar görmemeleri için dikkatle telenmeli ve korunmalıdır.Havuzun içinde ve dışında yapılacak özel uygulamalar haricinde ki yapılacak işlemlerdir.

  Yapılacak tüm uygulamalar yetkililerce onayı alınmış projelere bağlı yapılmalıdır. Havuz bir mühendislik işidir ve ciddi bir maliyettir. Statik açıdan uygun olması tek başına bir şey ifade etmez aynı zamanda standartlara uygun mimari kaplamalar ve detaylar gerektirir. Bunun yanı sıra su hacmine göre hesap edilen tesisat, arıtma ve şartlandırma tesisatları ile otomatik kontrol ünitelerinin hata kabul etmeyeceği ileride kapasite arttırmanın çok maliyetli olacağı unutulmamalıdır. Önemli noktalardan bir tanesi de havuz içinde kalan elektriksel tesisatın 12 volt’luk bir gerilimin üstüne çıkmaması çok mühimdir. Ayrıca Makina dairesinde ve havuz içinde kullanılan elektrik tesisatının çok iyi topraklanması ve kalite belgeli ürünler kullanılması şarttır.İnsan hayatını ve sağlığını çok yakından ilgilendiren yüzme havuzları mutlak suretle işinin ehil kişiler ve yetki belgeli mühendislerce tesis edilmelidir. 
  Bunun yanı sıra havuzun içine konacak suyun kimyasal ve biyolojik olarak sürekli takip edilmesi ve insan sağlığı normlarında tutulması şarttır. Geleneksel inançlardan kaçınılmalı ve "suyumuz bol, biz her gün taze su ile doldur-boşalt yaparız, arıtmaya gerek yok, kimyasal ürünlere gerek yok" denmemelidir.

  Özellikle maliyetten kaçan site ve tesislerde sıkça karşılaşılan bu durum çok tehlikelidir zira suyun dolumdan boşaltıma kadar olan zamanda ne hale geldiği ve iyi bir arıtma ve kimyasal şartlandırmaya tabii tutulmayan havuz sularının en tehlikeli bakterileri üretebileceği unutulmamalıdır. Bunu anlamanın en iyi yolu arıtılmayan ve kimyasallarla şartlandırılmayan bir havuz suyu ile standartlara uygun, taze su takviyesi yapılan ve limitleri dâhilinde içine kimyasal enjekte edilen havuz suyunun mikroskop altında karşılaştırılması ile anlaşılabilir.

  Havuz sularında oluşabilecek bakteri ve virüslere karşı en hızlı ve etkin çözüm suya belli oranlarda (içme suyunun en az 2 misli) klor vermektir. Klor, Latincede yeşil anlamına gelir ve 1700’lü yıllarda keşfedilmiştir. Havuz suyunun içinde her köşede ve her birim suda aynı oranda bulunabilen tek etkili elementtir. Diğer bakteri öldürme metotları belli oranda başarılı olabilirken klor gaz fazda bir element olması sebebiyle sıvı bileşik olarak suyun her noktasına nüfuz eder ve insanları hastalık yapıcı bakteri ve virüslerden korur. Son yıllarda teknolojinin bizlere sunduğu olanaklarda artı ve kimyasal klorun yanı sıra daha az tehlikeli ve insan sağlığına yan etkisi veya zararı olmayan ve daha ekonomik olan TUZ ELEKTROLİZ yöntemi ile kullanım yerinde klor gazı üretimi sağlanmıştır.

  Havuz tesisi işletme alındığında bu tesisi idare edecek kapasite ve kabiliyette teknik personel bulunması çok mühimdir. Zira insanların hijyenik ve görünümü temiz bir havuzda yüzmesi bu personele bağlıdır. Tesisi yapan şirket yetkilileri bu tesisi işletmecilere devretmeden önce mutlaka teknik personeli iyice eğitmeli ve günlük, haftalık ve aylık periyotlarda ne yapacaklarını gerek yazılı gerek uygulamalı göstermelidirler. Aksi halde iyi bir işletmecisi olmayan havuz her ne kadar mükemmel inşa edilirse edilsin yeterli bilgi ve kabiliyette teknik personeli yoksa kesinlikle mükemmelliğini ortaya koyamaz.

 
Paylaş